Rủi ro cho doanh nghiệp khi tự xây dựng hệ thống marketing

Rất nhiều doanh nghiệp lo lắng về vấn đề kiểm soát và tạo hệ thống marketing ổn định. Nó đến chủ yếu từ việc họ thiếu kiểm soát nền tảng và chưa có chuyên môn sâu trong việc xây dựng hệ thống phủ rộng. Hoặc họ đang kỳ vọng kết quả quá sớm. 1, Không … Read more