Website tĩnh và website động là gì? Và sự khác nhau của chúng

Giới thiệu

Trong lĩnh vực phát triển web, các thuật ngữ “website tĩnh” và “website động” thường được sử dụng để miêu tả hai loại trang web khác nhau. Trên thực tế, sự khác biệt giữa hai loại này rất quan trọng và ảnh hưởng đến cách mà trang web hoạt động và tương tác với người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về website tĩnh, website động và sự khác nhau giữa chúng.

Website tĩnh

Định nghĩa

Website tĩnh là một loại trang web mà nội dung được hiển thị một cách cố định và không thay đổi dựa trên hành động của người dùng. Nội dung của trang web tĩnh đã được xác định trước và không thay đổi theo thời gian hoặc dữ liệu người dùng.

Đặc điểm

 • Nội dung của website tĩnh được lưu trữ trên máy chủ và được gửi trực tiếp cho người dùng khi truy cập vào trang web.
 • Website tĩnh không sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp để tạo ra nội dung động.
 • Các trang web tĩnh thường chỉ cung cấp thông tin cơ bản và không thay đổi thường xuyên.

Ưu điểm

 • Dễ dàng và nhanh chóng để phát triển và triển khai.
 • Hiệu suất cao vì không cần xử lý nhiều dữ liệu phức tạp hoặc tạo ra nội dung động.
 • Chi phí thấp hơn so với website động.

Hạn chế

 • Khả năng tương tác và cá nhân hóa với người dùng giới hạn.
 • Không thể cập nhật nội dung trực tiếp từ phía người dùng.

Website động

Định nghĩa

Website động là một loại trang web mà nội dung được tạo ra hoặc thay đổi động theo hành động của người dùng hoặc dữ liệu từ nguồn bên ngoài.

Đặc điểm

 • Nội dung của trang web động có thể thay đổi dựa trên hành động của người dùng hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc API.
 • Để tạo ra nội dung động, website động sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp như JavaScript, PHP, hoặc Ruby.
 • Website động thường cung cấp chức năng tương tác và cá nhân hóa với người dùng.

Ưu điểm

 • Có khả năng tương tác mạnh mẽ và cá nhân hóa với người dùng.
 • Có thể cập nhật nội dung trực tiếp từ phía người dùng hoặc từ nguồn dữ liệu bên ngoài.
 • Phù hợp cho các trang web chứa nhiều dữ liệu hoặc cần cung cấp chức năng phức tạp.

Hạn chế

 • Yêu cầu kỹ năng lập trình phức tạp và thời gian phát triển và triển khai cao hơn so với website tĩnh.
 • Tốn kém hơn về mặt tài nguyên máy chủ và băng thông mạng.

Sự khác nhau giữa website tĩnh và website động

Dựa trên các đặc điểm và định nghĩa đã nêu, chúng ta có thể tóm tắt sự khác nhau chính giữa website tĩnh và website động như sau:

 1. Nội dung: Website tĩnh có nội dung cố định và không thay đổi, trong khi website động có thể tạo ra hoặc thay đổi nội dung theo hành động của người dùng hoặc dữ liệu từ nguồn bên ngoài.
 2. Ngôn ngữ lập trình: Website tĩnh không sử dụng ngôn ngữ lập trình phức tạp, trong khi website động sử dụng các ngôn ngữ như JavaScript, PHP, hoặc Ruby để tạo ra nội dung động.
 3. Tương tác và cá nhân hóa: Website tĩnh giới hạn khả năng tương tác và cá nhân hóa với người dùng, trong khi website động cung cấp chức năng tương tác mạnh mẽ và cá nhân hóa.
 4. Thay đổi nội dung: Website tĩnh không thể cập nhật nội dung trực tiếp từ phía người dùng, trong khi website động có thể cập nhật nội dung trực tiếp hoặc từ nguồn dữ liệu bên ngoài.
 5. Hiệu suất và chi phí: Website tĩnh có hiệu suất cao và chi phí thấp hơn so với website động, vì không cần xử lý nhiều dữ liệu phức tạp hoặc tạo ra nội dung động.

Trên thực tế, không có một loại trang web nào tốt hơn hoặc tồi hơn. Sự lựa chọn giữa website tĩnh và website động phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của dự án. Nếu bạn chỉ cần hiển thị thông tin cố định và không cần tính năng phức tạp, website tĩnh có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn cần tương tác mạnh mẽ với người dùng hoặc cần cập nhật nội dung thường xuyên, website động có thể phù hợp hơn.

Dù bạn chọn website tĩnh hay website động, quan trọng nhất là đảm bảo rằng trang web của bạn cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng và đáp ứng được mục tiêu kinh doanh của bạn.

Scroll to Top