Nhận biết tên miền đã kích hoạt DNSSEC

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) là một công nghệ được sử dụng để bảo mật thông tin của tên miền trên Internet. Nó cung cấp một cơ chế xác thực dữ liệu DNS để đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin DNS được truyền từ máy chủ DNS đến máy khách. Điều này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như giả mạo DNS và tấn công trung gian.

Việc nhận biết một tên miền đã kích hoạt DNSSEC là quan trọng để đảm bảo rằng thông tin DNS của bạn được bảo vệ một cách an toàn. Dưới đây là một số phương pháp để xác định xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa:

1. Sử dụng công cụ kiểm tra tên miền DNSSEC trực tuyến

Có nhiều công cụ trực tuyến có thể giúp bạn kiểm tra xem một tên miền cụ thể đã kích hoạt DNSSEC hay chưa. Một số công cụ phổ biến bao gồm DNSSEC Analyzer, DNSViz và DNSSEC Debugger. Bạn chỉ cần nhập tên miền cần kiểm tra và công cụ sẽ cho bạn biết liệu nó đã kích hoạt DNSSEC hay không.

2. Kiểm tra trên trang web của nhà đăng ký tên miền

Một phương pháp khác để kiểm tra xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa là kiểm tra trên trang web của nhà đăng ký tên miền. Mỗi nhà đăng ký có thể cung cấp một cách để kiểm tra trạng thái của tên miền DNSSEC. Thông thường, bạn có thể tìm thấy thông tin này trong phần quản lý tên miền của bạn, hoặc bạn có thể liên hệ với nhà đăng ký để biết thêm chi tiết.

3. Sử dụng lệnh truy vấn DNS trên máy tính của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh truy vấn DNS trên máy tính của bạn để kiểm tra xem một tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa. Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh và chạy lệnh sau:

nslookup -type=DS domain.com

Thay “domain.com” bằng tên miền cần kiểm tra. Nếu kết quả trả về chứa các bản ghi DS (Delegation Signer), đó là một dấu hiệu rằng tên miền đã kích hoạt DNSSEC.

4. Xem mã thông báo DNSKEY trong bản ghi DNS

Một cách khác để xác định xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa là xem mã thông báo DNSKEY trong bản ghi DNS. Bạn có thể sử dụng một công cụ như dig để truy vấn bản ghi DNSKEY của tên miền. Nếu kết quả trả về chứa các bản ghi DNSKEY, đó là dấu hiệu rằng tên miền đã kích hoạt DNSSEC.

5. Xem biểu đồ DNSSEC trên trình duyệt

Một số trình duyệt web cung cấp tính năng hiển thị biểu đồ DNSSEC. Khi bạn truy cập vào một tên miền đã kích hoạt DNSSEC, trình duyệt có thể hiển thị một biểu đồ cho biết các máy chủ DNS đãký và xác thực thông tin DNS. Bạn có thể kiểm tra biểu đồ này trên trình duyệt web bằng cách nhấp vào biểu tượng khóa hoặc biểu tượng an toàn gần địa chỉ tên miền.

Như vậy, có nhiều phương pháp để nhận biết xem một tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa. Bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến, kiểm tra trên trang web của nhà đăng ký, sử dụng lệnh truy vấn DNS trên máy tính của bạn, xem mã thông báo DNSKEY trong bản ghi DNS hoặc xem biểu đồ DNSSEC trên trình duyệt, bạn có thể xác định xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin DNS của bạn được bảo vệ một cách an toàn và đáng tin cậy trên Internet.

Scroll to Top