Tên miền có tối đa bao nhiêu ký tự ?

Giới thiệu

Tên miền đóng vai trò quan trọng trong việc định danh và truy cập đến các trang web trên internet. Tuy nhiên, có một giới hạn về số ký tự mà một tên miền có thể chứa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giới hạn về số ký tự của tên miền và các yếu tố ảnh hưởng đến nó.

Giới hạn số ký tự của tên miền

Trước khi nói về giới hạn số ký tự, chúng ta cần hiểu rằng có hai loại tên miền chính: tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domain – TLD) và tên miền cấp hai (Second-Level Domain – SLD).

  1. Tên miền cấp cao nhất (TLD): Đối với TLD, giới hạn về số ký tự thường là từ 2 đến 63 ký tự. Tuy nhiên, một số TLD có thể có giới hạn khác nhau. Ví dụ, TLD “.com” và “.net” cho phép tối đa 63 ký tự, trong khi TLD “.info” cho phép tối đa 64 ký tự.
  2. Tên miền cấp hai (SLD): SLD là phần chính của tên miền và thường là phần mà người dùng tùy chỉnh. Giới hạn về số ký tự của SLD thường là từ 1 đến 63 ký tự. Tuy nhiên, nhiều nhà đăng ký tên miền áp dụng giới hạn riêng cho SLD của họ, vì vậy nó có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà đăng ký.
  3. Tổng số ký tự: Khi tính tổng số ký tự của tên miền, chúng ta cần tính cả TLD, SLD và các thành phần khác như tên miền con và dấu chấm. Tổng số ký tự của tên miền không được vượt quá 253 ký tự.

Yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn số ký tự

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn số ký tự của tên miền, bao gồm:

  1. Quy định của nhà đăng ký tên miền: Mỗi nhà đăng ký tên miền có thể thiết lập quy định riêng về giới hạn số ký tự cho SLD của họ.
  2. Quy định của TLD: Mỗi TLD cũng có thể áp dụng quy định riêng về giới hạn số ký tự.
  3. Quy định của giao thức DNS: Giao thức DNS (Domain Name System) sử dụng để quản lý tên miền có một số giới hạn về số ký tự. Ví dụ, một tên miền không thể dài hơn 255 ký tự.

Kết luận

Trên thực tế, giới hạn số ký tự của tên miền thường là từ 2 đến 63 ký tự cho TLD và SLD. Tổng số ký tự của tên miền không được vượt quá 253 ký tự. Tuy nhiên, các giới hạn này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của nhà đăng ký tên miền và TLD.

Scroll to Top