Hệ thống tên miền được tổ chức như thế nào?

Giới thiệu

Hệ thống tên miền là một phần không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng của Internet. Nó cho phép người dùng truy cập vào các trang web và gửi email một cách dễ dàng thông qua việc sử dụng tên miền. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hệ thống tên miền được tổ chức một cách cẩn thận và có cấu trúc phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách hệ thống tên miền được tổ chức và hoạt động như thế nào.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống tên miền

Hệ thống tên miền được tổ chức dựa trên một cấu trúc phân cấp, giúp xác định và phân biệt các tên miền một cách duy nhất trên Internet. Cấu trúc này gồm các mức tên miền khác nhau, từ tên miền cấp cao nhất đến tên miền cụ thể. Mỗi mức tên miền đại diện cho một phạm vi quản lý và có quyền kiểm soát riêng.

Mức tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domain – TLD)

Mức tên miền cấp cao nhất (TLD) là mức đầu tiên trong cấu trúc hệ thống tên miền. Nó đại diện cho phạm vi quản lý lớn nhất và có ý nghĩa quốc tế. Ví dụ về TLD là “.com”, “.org”, “.net”, “.gov” và “.edu”. Hiện nay có hơn 1,500 TLD được công nhận, bao gồm cả TLD quốc gia như “.vn” cho Việt Nam hay “.uk” cho Vương quốc Anh.

Mức tên miền cấp hai (Second-Level Domain – SLD)

Mức tên miền cấp hai (SLD) là mức tiếp theo trong cấu trúc hệ thống tên miền. Nó nằm dưới TLD và đại diện cho tên của công ty, tổ chức hoặc cá nhân. Ví dụ về SLD là “google” trong tên miền “google.com” hoặc “wikipedia” trong tên miền “wikipedia.org”.

Mức tên miền cụ thể (Subdomain)

Mức tên miền cụ thể là mức cuối cùng trong cấu trúc hệ thống tên miền. Nó nằm dưới SLD và thường được sử dụng để chỉ định một phần cụ thể của một trang web hoặc dịch vụ. Ví dụ về mức tên miền cụ thể là “www” trong tên miền “www.google.com” hoặc “mail” trong tên miền “mail.google.com”.

Quản lý và phân phối tên miền

Quản lý và phân phối tên miền được thực hiện bởi các tổ chức được ủy quyền có tên là Trung tâm Quản lý Tên Miền (Domain Name System – DNS). Các tổ chức này chịu trách nhiệm quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu chứa thông tin về tên miền.

Quy trình đăng ký tên miền

Để đăng ký một tên miền, người dùng phải liên hệ với một nhà đăng ký tên miền (Domain Registrar) được ủy quyền, như GoDaddy hoặc Namecheap. Nhà đăng ký sẽ kiểm tra tínhhợp lệ của tên miền và gửi yêu cầu đăng ký đến Trung tâm Quản lý Tên Miền tương ứng. Sau đó, Trung tâm Quản lý Tên Miền sẽ kiểm tra tính khả dụng của tên miền và cung cấp thông tin về DNS (Domain Name System) cho tên miền đó.

Vai trò của DNS

DNS (Domain Name System) là một hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP để thiết lập kết nối và truy cập vào các trang web. Khi người dùng nhập một tên miền vào trình duyệt, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ DNS của ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) hoặc máy chủ DNS công cộng. Máy chủ DNS sẽ tra cứu trong cơ sở dữ liệu của mình và trả về địa chỉ IP tương ứng với tên miền. Sau đó, trình duyệt sẽ sử dụng địa chỉ IP này để thiết lập kết nối và truy cập vào trang web tương ứng.

Điều chỉnh và duy trì hệ thống tên miền

Hệ thống tên miền được điều chỉnh và duy trì bởi tổ chức có tên là Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN quản lý việc cấp phát và duy trì các TLD, đảm bảo tính ổn định và công bằng trong hệ thống tên miền toàn cầu.

Kết luận

Hệ thống tên miền là một phần quan trọng của Internet, cho phép người dùng truy cập vào các trang web và gửi email một cách dễ dàng. Nó được tổ chức theo một cấu trúc phân cấp, từ TLD cho đến tên miền cụ thể, để đảm bảo tính duy nhất và quản lý hiệu quả. Quản lý và phân phối tên miền được thực hiện bởi các tổ chức được ủy quyền, và việc phân giải tên miền thành địa chỉ IP được thực hiện bởi hệ thống DNS.

Scroll to Top